Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2017

Dansk politiker, jurist, forfatter og professor

Født onsdag den 10. januar 1798 i Flensborg, Tyskland
Død torsdag den 28. december 1854 i Flensborg, Tyskland

Mini-biografi: Var oprindelig tysksproget og fik sin skole- og universitetsuddannelse i Tyskland sluttende med juridisk eksamen 1821. Derefter i København, hvor han blev dr.jur. i 1824. Samme år professor i dansk, slesvigsk og holstensk ret ved universitetet i Kiel. Paulsen var nu overbevist dansk af sindelag og var også blevet dansk gift. Da landfogeden på Sild, Uwe Jens Lornsen, i 1830 med en pjece om Slesvigs og Holstens forfatning lagde grunden til den slesvig-holstenske bevægelse, svarede Paulsen omgående med et modskrift, som påviste Slesvigs oprindelige danskhed og det urimelige i, at rets- og administrationssproget - også i de dansksprogede dele af Slesvig - var tysk. Arbejdede herefter for, at den nyoprettede slesvigske stænderforsamling skulle vedtage en ændring af disse forhold, dog blev han ikke selv medlem af forsamlingen. Ved det slesvig-holstenske oprørs udbrud i 1848 måtte han flygte til København, men vendte tilbage til Flensborg efter Treårskrigen. Sine sidste år arbejdede han på et forslag til forfatning for hertugdømmet Slesvig. Desuden var han medlem af Appellationsretten i Flensborg. Christian Paulsen er med en vis ret blevet kaldt "den første sønderjyde".

Flensburg Alter Friedhof, Tyskland 2009
© www.gravsted.dk (foto:ptc)