Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2018

Dansk højesteretsdommer og forfatter

Født mandag den 29. oktober 1894 på Gl. Ålbogård, Sønder Stenderup, Kolding
Død tirsdag den 31. marts 1970 i København

Mini-biografi: Var søn af en proprietær, blev student fra Kolding 1913, derefter stud.mag., skiftede til jurastudiet og tog kandidateksamen i dette fag 1920. Virkede som politi- og dommerfuldmægtig rundt om i Jylland de næste sytten år og var i årene 1929-35 borgmester i Ebeltoft. Jep Lauesen Frost udnævntes 1939 til dommer i Vestre Landsret, blev 1947 dommer i højesteret og var retsformand i rettens 2. afdeling fra 1961 til sin afgang 1964. Havde ved siden af dommergerningen flere tillidshverv, var bl.a. medlem af overfredningsnævnet og censor ved de juridiske eksaminer ved Københavns Universitet. Skrev bøgerne Fogedforretninger, Ejendomsmæglerens og ejendomshandlerens retlige stilling, en hel del tidsskriftafhandlinger og kommentarer til højesteretsdomme, bidrog med en instruktiv redegørelse for affattelse af domme til Juridisk grundbog og var medudgiver af jubilæumsværket Højesteret 1661-1961. Lauesen Frost var historisk interesseret og udgav 1967 bogen De gamle byfoged-, birke- og herredsfuldmægtige, med erindringsbidrag fra ældre jurister., forsynede den med en retshistorisk indledning og fastholdt et spændende billede af personer og retslige tilstande før retsreformen af 1919. Modtog Storkorset af Dannebrog, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 1. grad.

Skamstrup Kirkegård, Mørkøv, Holbæk 2013
© www.gravsted.dk (foto:fl)