Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, journalist og boligminister

Født lørdag den 22. november 1919 i Frederikssund
Død tirsdag den 16. november 1993

Mini-biografi: Var søn af en direktør, tog 1937 realeksamen, uddannede sig herefter til journalist. Var aktivt medlem af Konservativt Folkeparti, distrikts- og studiesekretær i Konservativ Ungdom, 1945-47 sekretær i partiets landsorganisation, 1947-50 i rigsdagsgruppen. Medvirkede ved oprettelsen af Folkeligt Oplysningsforbund, virkede 1950-58 som journalist på Berlingske Aften Avis, var fra 1956 redaktør. Blev 1967 leder af Konservativt Folkepartis informations- og pressetjeneste, siden af kontoret for politik og samfundsforskning. Aage Hastrup var medlem af Lyngby-Tårbæk kommunalbestyrelse samt formand for ligningskommissionen, sad i bestyrelserne for Lyngby Almennyttigt Boligselskab og Boligfonden for Enlige Mødre. Var på det kulturelle område initiativtager til Dansk Folkescene, Det Danske Teater og formand for rigsteaterudvalget. Valgtes 1964 til Folketinget, 1968 udnævnt til boligminister samt lønnings- og pensionsminister i ministeriet Hilmar Baunsgaard. Medvirkede til gennemførelse af omfattende lønnings- og pensionslove, by- og landzoneloven, ændringer af love af betydning for medlemskabet af EF, loven om boligkvarterers sanering, beboerdemokrati i udlejningsejendomme, reform af realkreditten samt flere restaureringsarbejder af bl.a. Koldinghus og Chr. VII's palæ på Amalienborg. Blev efter ministeriets afgang 1971, medlem af den danske FN-delegation, fortsatte i Folketinget til 1973, var siden administrerende direktør for Dansk Almennyttigt Boligselskab og formand for Køge-bugtudvalget. Blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog.