Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk generaldirektør, statistiker og modstandsmand

Født onsdag den 14. november 1917 i København
Død lørdag den 23. marts 2013

Mini-biografi: Var søn af en gartner, fik efter skoletiden selv en uddannelse som gartner og var en tid formand for gartnernes lærlingeforening. Meldte sig ind i Danmarks Kommunistiske Parti og var under besættelsen aktiv i modstandsbevægelsen, sad en tid arresteret i Vestre Fængsel. Blev i 1942 student, læste derefter økonomi og blev 1949 cand.polit., fik 1950 ansættelse som sekretær i det statistiske departement. Blev i 1961 fuldmægtig, året efter kontorchef og i 1967 udnævnt til afdelingschef. Virkede som manuduktør i nationaløkonomi ved Københavns Universitet, var siden lektor i offentlig driftsøkonomi og trafik-politik, gæsteforelæste i trafikøkonomi ved Reykjavik universitet i 1967, var fra samme år censor ved statsvidenskabelig eksamen på universitetet samt i nationaløkonomi ved handelshøjskolerne og fra 1973 formand for de statsvidenskabelige censorer ved universitetet. Aage la Cour sad som formand for Danmarks Statistiks planlægningsudvalg, var medlem af Nordisk Komité for Trafikøkonomisk Forskning, af Personregisterrådet, Trafikkommissionen af 1967 og af Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. Deltog i de svensk-danske Øresundsbro-udvalg, i Storebælts-kommissionen og i Trafikministeriets arbejdsudvalg vedrørende en Storebæltsbro. Blev i 1977 udnævnt til generaldirektør for EU's statistikkontor Eurostat i Luxembourg. Var aktiv kommunist indtil opstanden i Ungarn i 1956 og udgav i 1998 erindringsbogen Som jeg husker det.