Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk arbejdsdirektør

Født søndag den 9. juni 1872 i København
Død onsdag den 15. september 1948 i København

Mini-biografi: Var søn af en musikdirigent ved livgarden, blev 1890 student, læste jura og tog kandidateksamen 1896. Virkede derefter som sagførerfuldmægtig i henholdsvis Slagelse og København, blev 1899 sagfører, 1902 overretssagfører i Nykøbing Falster. Rejste 1920 til København, konstitueredes som politiassessor og året efter kongeligt udnævnt. Aage Vater opfordredes 1922 af indenrigsminister Oluf Krag til at blive arbejdsdirektør, 1927 ændredes stillingsbetegnelsen til direktør for arbejdsanvisningen og arbejdsløshedsforsikringen, men 1933 igen ændret til arbejdsdirektør. Vater blev mødt med en del skepsis, men viste sig at magte stillingen, var forhandlingsvenlig, retfærdig og havde sagkundskab, formåede tilmed at få arbejdsløshedskassernes store gæld væk og skabte i stedet en anselig formue. Vater opfordrede altid de arbejdsløse til at dygtiggøre sig på skoler og kurser for at modvirke følgerne af lediggang. Sad som formand for arbejdsnævnet, var formand og forretningsfører i bestyrelsen for arbejdsløshedsfonden, medlem af socialrådet, af arbejdskommissionen, beskæftigelsesudvalget, af bestyrelsen for Københavns Frihavns A/S, af bestyrelsen for Revisions- og forvaltningsinstituttet og var formand for Siemens Elektricitets A/S. Skrev flere artikler om bl.a. arbejdsløshedsforsikring og udgav Haandbog i Arbejdsløshedslovgivningen, Arbejdsløshedslovgivningen i Danmark gennem 25 Aar, Den offentlige Arbejdsanvisning i Danmark gennem Aarene 1913-38. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.