Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk officer og kammerherre

Født fredag den 6. december 1743 i Kassel, Tyskland
Død lørdag den 20. januar 1810 i København

Mini-biografi: Var søn af en tysk generalløjtnant i dansk krigstjeneste, opnåede 1743 dansk statsborgerskab og blev optaget i dansk adel. Adam Ludvig Moltke blev som 11årig fændrik, tog siden studentereksamen, trådte ind i Livregimentet Dragoner, blev 1762 kaptajn, 1765 major, var 1769 blandt officererne, som efter Catharina II's ønske gik i russisk tjeneste. Deltog som generalkvartermester i Tyrkerkrigen 1736-39, blev udnævnt til brigadechef i den russiske hær og deltog i krigen i Moldau. Vendte tilbage til Danmark 1772, modtog kammerherrenøglen, blev 1774 oberst og kommandør for Falsterske Infanteriregiment, 1779 generalmajor og regimentschef. Moltke forbedrede sine folks usle kår, oprettede bl.a. fattigkasse og tog sig af officerernes uddannelse, fik bygget det endnu eksisterende eksercerhus i Aalborg, anlagde Frederikskilde, hvor der rejstes en mindestøtte af ham. Moltke var fra 1791 infanteriinspektør og fik efter englændernes overfald på Danmark 1801, befaling til at træffe forsvarsanstalter langs de jyske kyster, samlede en kystbevæbning, oprettede borgerkorps i alle byer og anlagde et tøjhus i Randers. Blev 1802 general, 1804 kommanderende general i Nørrejylland, beordredes 1807 til at organisere landeværnet og lede forsvaret af sit generalkommandodistrikt. Bevilgedes af Frederik VI, afsked 1808 som general, udnævntes til Hvid Ridder og Ridder af Elefanten. Bror til gehejmestatsminister Frederik Moltke.

Garnisons Kirkegård, København (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:hs)