Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landøkonom og lærer

Født onsdag den 4. september 1811 i Svendborg
Død mandag den 12. januar 1885 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en apoteker, læste til farmaceut og blev cand.pharm. 1831, arbejdede derefter en tid som medhjælper ved apoteker i Slesvig og Holsten, blev 1834 amanuensis ved det kemiske laboratorium og arbejdede under kemikeren Johan Georg Forchhammer, virkede tillige som manuduktør i kemi. Adolph Lacoppidan ønskede imidlertid at blive selvstændig, tog en toårig landbrugsuddannelse og købte 1840 gården Fjederholt ved Herning, drev denne i fire år, købte så Ubberupgård ved Kalundborg, var ejer af denne i 11 år og havde helt fra begyndelsen haft landvæsenselever. Lacoppidan begyndte i 1856 sin gerning som overlærer ved Den Classenske Agerbrugsskole på Næsgård, var en dygtig underviser, havde både teoretiske kundskaber og praktisk erfaring. Fik indført nye former for undervisning, der styrkede skolens ry og fik gennem sine 23 års virke indflydelse på både sine elever og de landmænd, som var tilknyttet skolen. Lacoppidan blev af Landhusholdningsselskabet opfordret til at skrive en Agerdyrkningslære, kunne som landbrugsforfatter gøre brug af sin uddannelse indenfor kemi, der gjorde det muligt at formidle fremskridtene i agrikulturkemien. Bogen udkom 1860, fik stor udbredelse, blev trykt i flere oplag og oversat og udgivet i Sverige og England. Lacoppidan blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1869.