Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født torsdag den 17. marts 1746 i København
Død lørdag den 20. august 1825 i København

Mini-biografi: Var søn af schoutbynacht Michael Johan Herbst, blev som 11årig kadet, 1763 sekondløjtnant og 1769 premierløjtnant, sejlede året efter som næstkommanderende på fregatten Falster, der skulle tilsluttes eskadren i Middelhavet. Blev indrulleringsofficer i Ålborg og var 1775-76 fører af skonnerten Støren, der stod til rådighed for generaltoldkammeret. Adolph Tobias Herbst udnævntes 1776 til kaptajnløjtnant, blev kaptajn 1781, førte 1779-83 et armeret fregatskib til Middelhavet, med penge som skulle betales til barbareskstaterne for at undgå kapring af pirater. Herbst viste stor takt da skibet 1782 blev opbragt af to spanske fregatter og først efter langvarige forhandlinger mellem Danmarks og Spaniens regeringer blev frigivet, blev i den anledning udnævnt til generaladjudant af kongen. Var herefter chef for forskellige vagtskibe, siden for fregatterne i eskadren og fra 1794 chef for orlogsskibe i de årlige eskadrer. Sad som medlem af regleringskommissionen og af konstruktionskommissionen, var chef for opmudringsvæsenet. Blev 1796 kommandørkaptajn, 1801 kommandør, kontreadmiral 1809 og samme år chef for det såkaldte "Prøvesteen", tre grundsatte raserede linjeskibe med nogle stykpramme og kanonbåde. Herbst blev 1820 optaget i adelsstanden og 1825 udnævnt til viceadmiral 1825. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog.