Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk landmand, godsejer og kammerherre

Født søndag den 23. oktober 1859 på Orupgård, Idestrup, Guldborgssund
Død fredag den 19. april 1929 på Pandebjerg, Ønslev, Nykøbing Falster

Mini-biografi: Var søn af gehejmekonferensråd Edward Tesdorpf, fik en landbrugsuddannelse og blev siden forvalter hos inspektør N.P. J. Buus på Rosvang, studerede på Landbohøjskolen, blev 1883 landbrugskandidat. Aftjente værnepligt som sekondløjtnant i artilleriet, blev 1884 landbrugskyndig direktør for andelssukkerfabrikken ved Nykøbing Falster, varetog stillingen til 1927 og fortsatte som medlem af bestyrelsen resten af livet. Overtog ved faderens død de falsterske gårde Gedsergård, Pandebjerg, Frisenfeld og Ludvigsgave, købte siden Boderup og Ny Kirstineberg, arvede godset Randen i Østpreussen, men solgte det og købte 1925 godset Gjorslev på Stevns. Adolph Tesdorpf var en dygtig landmand, havde på alle sine store ejendomme en mønsterværdig drift, der hørte til det bedste inden for dansk landbrug og gårdene var populære læresteder. Tesdorpf tog sig selv af administrationen og fik flere tillidshverv inden for landbrugsorganisationer: var medlem af landsudvalget for anvendelse af udenlandske arbejdere fra oprettelsen 1908, formand for udvalget fra 1911. Formand for De samvirkende Lolland-falsterske landboforeninger, medlem af De samvirkende landboforeningers bestyrelse og forretningsudvalg, Det stående landbrugsudvalg, repræsentant og siden præsident i landbrugsrådet. Sad i ledelsen af Dansk frøavlskompagni og Markfrø-kontoret. Fik titel af kammerjunker, hofjægermester og kammerherre. Udnævntes til Ridder af Dannebrog og til Dannebrogsmand. Bror til Frederik Tesdorpf, far til Edward Tesdorf.