Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk departementschef

Født søndag den 15. november 1840 i Flensborg, Tyskland
Død lørdag den 8. august 1914 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en glarmester, blev 1858 student, læste jura og tog kandidateksamen 1863, virkede derefter som volontør i ministeriet for Slesvig til ophævelsen 1865. Fik ansættelse i krigsministeriets revision, var sekretær ved den bornholmske udmarkskommission og blev 1867 assistent i ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet. Andreas Frederik Asmussen var 1869-78 amanuensis hos Sjællands biskop, fra 1873 translatør i tysk. Blev 1877 udnævnt til fuldmægtig i kirke- og undervisningsministeriet, 1880 til kontorchef og sekretær hos ministeren og 1888 til departementschef. Asmussen var udstyret med en god hukommelse og havde nemt ved at sætte sig ind departementets forskellige sager fra bl.a. skolevæsenet, universitetet, abnormanstalterne, Det kgl. Teater og kunstsamlingerne. Var formand for Gl. Bakkehus åndssvageanstalt fra 1888 og tog initiativ til opførelsen af Ebberødgård ved Birkerød, skrev 1902 det første udkast til almenskoleloven, der omfattede en større omlæggelse af den højere skole i Danmark, loven gennemførtes 1903 og havde en tilsvarende norsk lov som forbillede. Asmussen var medlem og siden formand for bestyrelsen for Almindelig dansk vare og industrilotteri, har udgivet Ny geistlig Stat, Meddelelser angaaende de lærde Skoler og Meddelelser angaaende de højere Almenskoler. Modtog Storkorset af Dannebrog, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.