Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk civilingeniør, maskin- og sektionsingeniør

Født lørdag den 18. august 1888 i København
Død onsdag den 13. september 1950 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev i 1906 student fra Vestre Borgerdydskole i København, bestod året efter filosofikum og blev i 1913 cand.polyt. Fik som maskiningeniør ansættelse som tilsynsassistent under Arbejds- og Fabrikstilsynet i 1916, blev i 1920 ingeniørassistent ved Statsbanerne og var til 1928 teknisk medhjælper for chefen for Centralværkstedet i København. A.J.C. Schilder virkede derefter som tilsynsførende ingeniør ved motor-, lyntogs- samt S-togsdriften i 1. distrikt, blev i 1933 udnævnt til maskiningeniør af 2. grad 1933, af 1. grad i 1935 og fik i 1946 titel af sektionsingeniør. Schilder var medstifter af og siden medlem af den første bestyrelse i Forbundet af Ingeniører i Statens tjeneste. Udarbejdede DSB's instruktionsbøger for henholdsvis lyntogsdriften samt den elektriske drift, var tillige med til at forfatte Statsbanernes Jubilæumsskrift. Blev udnævnt til Ridder af 1. klasse af Norges St. Olavs orden og til Ridder af Dannebrog.