Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forstander, godsejer og børnesagsforkæmper

Født mandag den 2. maj 1898 i Aalborg
Død torsdag den 1. marts 1973 på Kongstedlund, Sønder Kongerslev, Sejlflod

Mini-biografi: Var søn af en gartner, kom tidligt ud at tjene, arbejdede siden på skibsværftet i Aalborg og var fra 1917 på flere højskoleophold. Blev 1926-27 uddannet som ungdomsskolelærer fra Statens Lærerhøjskole, videreuddannede sig som husflids- og tegnelærer, ungdomsskoleleder og var på studierejser i Sverige, Norge, Tyskland og Østrig. Aksel Martinus Horsens blev 1926 forstander for Fritidshjemmene for kommuneskolebørn i København og da kommunen overtog private fritidshjem og asyler for Sjællandsgades fritidshjem i 1938. Var en tid tillige inspektør for uddannelsen af fritidshjemslærere, tog 1952 initiativ til oprettelsen af Dansk fritidshjemsseminarium, sad som formand af bestyrelsen 1952-57, blev derefter æresmedlem. Arbejdede på at bekæmpe ungdomskriminaliteten og fik åbnet fritidshjemmene i aftentimerne, 1942 blev ungdomsklubberne for de 14-18årige en realitet, Horsens blev formand for præsidiet i sammenslutningen af klubberne Ungdomsringen, tog initiativ til overtagelsen af Rens ungdomsskole og var bestyrelsesformand 1963-72. Var medarbejder ved Statsradiofoniens børne- og ungdomsudsendelser og havde adskillige tillidshverv: var bl.a. medlem af forretningsudvalget i landsforeningen Forebyggende børneværn, formand for Børnesagens fællesråd, for Foreningen af fritidshjemsledere i Danmark, børneforsorgskyndig tilforordnet ved landsretterne og medlem af børne- og ungdomsforsorgens økonomiske nævn. Skrev flere artikler og udgav Hvor skal jeg anbringe mit Barn? samt Løvsavsbogen. Var Ridder af Dannebrog.