Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk klosterstifter, silke- og klædekræmmer

Født onsdag den 10. marts 1706 i København
Død søndag den 7. juni 1761 i København

Mini-biografi: Var søn af en hattestafferer, overtog sammen med sin yngre bror Sebastian, forældrenes store forretning med silke- og klædehandel i København, som de med stor dygtighed førte videre. Hverken Albrecht Petersen eller broderen giftede sig og da der således heller ingen livsarvinger var, blev den store formue på omkring 80.000 rigsdaler efter den længstlevendes død testamenteret til velgørende formål. I testamentet var det bestemt at brødrenes gård i Vimmelskaftet nr. 29 skulle overgå til bolig for et antal jomfruer, der skulle være over 35 år og som ikke gennem et godt ægteskab kunne blive forsørget. Stiftelsen, som fik navnet de Brødre Petersens Jomfrusæde eller -kloster havde til huse i en bygning tegnet af arkitekten C.F. Harsdorff, den gik til under Københavns brand 1795, blev genopbygget 1797 og omkring 1867 restaureret af J.H. Nebelong. Brødrenes fædrene og mødrene familie, uanset alder, havde førsteret til pladserne og først derefter kunne døtre af kræmmere, købmænd og gejstlige komme i betragtning. Der var dog også den betingelse at man skulle tilhøre Skt. Petri tyske menighed. Klostret brændte 1795, genopbyggedes 1797 og blev solgt 1918. I 1937 opførtes en ny bygning i Larslejstræde 9-11, administrationen forestås af patronen og kirkekollegiet ved Skt. Petri kirke.