Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og kammerherre

Født søndag den 24. december 1882 i Viborg
Død lørdag den 21. september 1968 i Holbæk

Mini-biografi: Var søn af en rektor, blev 1901 student og kom derefter ind i hæren, blev sekondløjtnant 1904 og samme år premierløjtnant ved 2. dragonregiment. Kom i 1913 til Generalstaben, blev 1916 ritmester og chef for Gardehusarregimentets 1. eskadron, 1921 stabschef hos ryttergeneralen. Var på tjenesterejser til England, Holland og Sverige 1925-26 og 1927. Alf Giersing blev i 1930 oberstløjtnant og chef for rytteriets befalingsmandsskoler, i 1932 tillige chef for Rideskolen og 1934 oberst og chef for Gardehusarregimentet forlod hæren i 1942. Giersing sad som medlem af bestyrelsen for A/S J. Moresco i årene 1952-57 og var fra 1942 ejer af Davrup hovedgård. Modtog Hæderstegnet for god Tjeneste ved Hæren, Medaljen for Druknedes Redning, var Officer af den Belgiske Kroneorden, Kommandør af den Norske St. Olavs Orden, Kommandør af den Svenske Vasa Orden, blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog og til Dannebrogsmand.