Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, jurist, direktør og justitsminister

Født lørdag den 18. august 1888 i Aalborg
Død torsdag den 20. september 1962 i Svendborg

Mini-biografi: Var søn af en overretssagfører, blev student 1908, cand.jur. 1914, blev herredsfuldmægtig i Vejle og 1916 sagførerfuldmægtig i Odense. Aage Elmquist åbnede egen sagførervirksomhed i Svendborg 1917, blev direktør for forsikringsselskabet Svendborg og landsretssagfører 1922. Var fra studietiden politisk aktiv, stiftede og var formand for Studenterforeningens Venstre, blev formand for Venstres ungdoms landsorganisation 1915, næstformand i Sorup-Skt. Jørgens sogneråd 1925 og byrådsmedlem i Svendborg 1937. Deltog som Venstres kandidat i Nyborgkredsen, kom i folketinget på suppleringsmandat 1927 og 1929-32 valgt i Ålborg. Sad 1939-53 som medlem af landstinget, fastholdt mandatet da han 1947 valgtes i Fåborg-Ærøskøbing kredsen. Var justitsminister i regeringen Knud Kristensen 1945-47, hvor kritikken mod de hårde domme i retsopgøret efter besættelsen begyndte. Elmquist fik gennemført nogle ændringer i straffelovstillægget, så ufarlige varetægtsfanger kunne løslades mens de ventede på domfældelse, minimumsstraffen på fire år nedsattes til to år, mindre ved formildende omstændigheder. 1947 lempedes reglerne for generhvervelse af borgerlige rettigheder, ved ansøgning om næringsbrev og alders- og invaliderente. Elmquist var ansvarsbevidst og gik ind for retfærdighed, men tyngedes af at afgøre om en dødsdom skulle udføres. Mistede sit mandat da statsminister Erik Eriksen ved grundlovsændringen i 1953 afskaffede Landstinget. Var Kommandør af 2. grad af Dannebrog.