Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk stiftamtmand

Født lørdag den 3. april 1852 i Vorbasse, Billund
Død torsdag den 4. februar 1915 i København

Mini-biografi: Var søn af sognepræst, dimitteredes i 1869 fra Horsens Latinskole, læste derefter jura og tog kandidateksamen i 1874. Blev straks efter ansat som by- samt herredsfuldmægtig i Varde, flyttede året efter til Falster og virkede som sagførerfuldmægtig i Nykøbing til 1877. Bosatte sig derefter i København og blev i 1881 ansat som assistent i ministeriet for Island, avancerede til kontorchef i 1885 og blev i 1889 udnævnt til departementschef, fungerede i stillingen i Justitsministeriets 2. kontor til 1905. Anders Dybdal tiltrådte nu embedet som stiftamtmand over Viborg Stift samt amtmand over Viborg Amt, blev i 1911 stiftamtmand over Sjællands Stift og amtmand over Københavns Amt. Varetog adskillige tillidshverv, sad som formand for Overlandvæsens-kommissionen for København i årene 1911-15, var formand for Overlandvæsenskommissionen for Viborg amtsrådskreds 1905-11, formand for Samfundet for Vanføre og Lemlæstede 1894-1905 samt formand for Viborg Amts Sygeplejeforening. Dybdal blev udnævnt til Dannebrogsmand, Ridder af Dannebrog og til Kommandør af 1. grad af Dannebrog.