Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk konferensråd og deputeret

Født 1664 - (mangelfuld?) (døbt 28/11 1664)
Død tirsdag den 15. maj 1725

Mini-biografi: Fik en handelsuddannelse i Sachsen, rejste som 36årig til Danmark og blev købmand i København, hvor broderen var præst. Andreas Weyse blev 1708 justits- og kammerråd, virkede på kong Frederik IV's rejse til Italien som kasserer. Rejste 1710 et lån på 300.000 rigsdaler, i en bank i Venedig mod pant i de norske bjergværker. Blev efter erobringen af Bremen 1712 udnævnt til kammerdirektør i stifterne Bremen-Verden, fik som medlem af den i 1713 nedsatte interimskommission og overret for Hertugdømmet Slesvig, overdraget alle kammer-sager. Blev samme år etatsråd og deputeret i Feltkommissariatet, fra foråret 1716 i Sø-etatens generalkommissariat. Havde 1714 fået fuldmagt til at rejse et lån på 300.000 rigsdaler hos Kurhannover og bemyndigelse til at inddrive restancer i Bremen-Verden. Sad 1717 som medlem af kommissionen til undersøgelse af de ekstraordinære skatter i Danmark og Hertugdømmerne, blev 1718 deputeret for finanserne, udnævntes 1720 til meddirektør i Generalpostamtet og var kongelig kommissær ved Pommerns tilbagegivelse. Blev 1722 konferensråd og 1723 medlem af den oldenborgske matrikelkommission. Weyse beskrives af historikeren Andreas Hojer, som en fuldendt hofmand med et vindende væsen, men intrigerede mod dronning Anna Sophie og afslog at modtage det hvide bånd fra kongen. Brødrene Weyes gravmæle er skabt af Johannes Wiedewelt.