Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk ambassadør

Født fredag den 30. marts 1894 i Horsens
Død søndag den 4. februar 1973 i København

Mini-biografi: Var søn af en skomagermester, arbejdede som 18årig i toldvæsenet, tog samtidig studentereksamen og studerede statsvidenskab. Blev 1920 cand.polit. og sekretær i departementet for told- og forbrugsafgifter, udnævntes til sekretær i udenrigsministeriets økonomiske afdeling og blev 1922 fuldmægtig. Anthon Vestbirk var 1925-31 vicekonsul i London, blev 1934 kontorchef i økonomisk afdelings 2. kontor, ledede forhandlingerne om fremme af det økonomiske samarbejde mellem de nordiske lande. Måtte ved udbruddet af 2. verdenskrig og besættelsen, koncentrere sig om at Danmark fik nødvendige tilførsler fra tyskkontrollerede områder, fra Sverige og Finland. Påskønnedes for indsatsen og blev efter befrielsen udnævnt til generalkonsul samt handelsrådgiver i London, var tillige leder af Danish Supply Mission og fortsatte arbejdet med at skaffe råstoffer og varer. Repræsenterede 1947 Danmark under forhandlingerne i Paris med USA, om udformningen af Marshall-hjælpen til europæiske lande, ydede også her en stor indsats. Vestbirk udnævntes 1950 til gesandt, skulle bistå ambassadør Eduard Reventlow i NATO's stedfortræderråd, blev 1954 ambassadør og Danmarks faste repræsentant ved det nordatlantiske råd i Paris, var samtidig leder af Danmarks delegation ved OEEC i Paris samt det europæiske kul- og stålfællesskab i Luxembourg, udnævntes 1956 til ambassadør i Stockholm. Blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 1. grad.