Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk nationaløkonom og professor

Født onsdag den 25. februar 1846 i Holstebro
Død fredag den 6. september 1935 i København

Mini-biografi: Var søn af birkedommer, etatsråd Carl Nicolai Petersen, blev 1866 student, 1870 cand.polit. og rejste derefter til Schweiz for at fortsætte sine studier. Da Vilhelm Arntzen efter kun et år, måtte forlade posten som redaktør af Nationaløkonomisk forenings tidsskrift, på grund af et spørgsmål om Holger Drachmanns optagelse heri, overgik stillingen 1873 til Alexis Petersen-Studnitz, der både var redaktør og sekretær i foreningen til 1901. Behandlede i sine artikler nationaløkonomiens udvikling i udlandet, var ivrig tilhænger af Manchesterskolens liberalisme og modstander af den tyske katedersocialisme, interesserede sig dog en del for sociale spørgsmål. Var også meget imod de tidlige danske forsøg på at bruge de senere så anerkendte grænsebetragtninger i den økonomiske teori. Petersen-Studnitz underviste gennem 9 år i statistik på officersskolen, udgav 1878 en kortfattet lærebog i Danmarks statistik og varetog i 27 år hvervet som forretningsfører for låne- og sparekassen for embeds- og bestillingsmænd. Fik 1903 titel af professor. Oprettede sammen med sin hustru Petersen-Studnitz' mindelegat.