Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk overlærer

Født fredag den 26. marts 1841 i Flensborg, Tyskland
Død lørdag den 23. juli 1921 i København

Mini-biografi: Var søn af en skomagermester, tog realeksamen og blev som 17årig lærer ved Skt. Nicolai borgerskole, tog lærereksamen 1861. Gik det følgende år på det Monradske kursus i København, tog eksamen 1865 og fik på N.J. Fjords anbefaling, ansættelse ved Frederiksberg skolevæsen. Adolf Poul West længtes dog efter Sønderjylland, vendte tilbage til Flensborg og blev lærer ved Holdts og Monrads privatskoler. Flyttede 1869 til Haderslevegnen, påbegyndte i Vonsbæk en højskole med fagligt præg, blev standset af krigen i 1870 af myndighederne nægtet fortsættelse efter fredsslutningen. West vendte tilbage som medbestyrer ved Holdts skole, afbrød dog ikke forbindelsen med Haderslev amt og var 1871-72 egnens repræsentant på fællessynoden i Rendsborg, medvirkede til at de danske repræsentanter måtte anvende deres modersmål ved forhandlingerne. West ledsagede 1877 H.A. Krüger til Berlin som sekretær og fik en del indflydelse på dennes politiske kurs. Fik 1879 støtte af Krüger og økonomisk hjælp fra de gamle nationalliberale kredse i København ved udgivelsen af Haderslev Avis, måtte alligevel stoppe udgivelsen året efter, blev 1882 overlærer i Store Heddinge og varetog stillingen gennem 31 år. Udnævntes til Ridder af Dannebrog. Var gift med en datter af tegneren Fritz Jürgensen og far til arkivar Fritz Jürgensen West.

Assistens Kirkegård, København 2017
© www.gravsted.dk (foto:hs)