Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker og rigskansler

Født lørdag den 11. september 1546 i Bergenhus, Bergen, Norge
Død lørdag den 16. december 1609 på Herlufsholm, Næstved

Mini-biografi: Slægten er af ældgammel dansk-norsk adel. Faderen var rigsråd og lensmand på Bergenshus. Arild Huitfeldt var nevø af rigsråd og admiral Herluf Trolle. Kom tidligt til København for at blive opdraget hos en professor. Blev som 16-årig sendt på en flerårig dannelsesrejse i Tyskland og Frankrig. Ved hjemkomsten udnævnt til sekretær i Danske Kancelli. Forlod statstjenesten i 1580, men blev i 1586 udnævnt til rigskansler, en post som han bestred i 20 år. Ejede flere store godser og fik andre i forlening, hovedsagelig i Skåne og i Sydsjælland. Arild Huitfeldt er mest kendt som historiker. Fra 1595 til 1604 udsendte han ti store bind af en Danmarkshistorie, som blev den første fuldstændige siden Saxo. Huitfeldts Danmarkshistorie adskiller sig fra tidligere tiders, ved at være skrevet på dansk og ved i høj grad at bygge på egentlige kilder i form af dokumenter. Den kom til at stå uanfægtet til langt op i 1700-tallet. Sine sidste år boede Huitfeldt, der var ugift, på Herlufsholm som hans morbror havde gjort til skole.