Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk overretssagfører

Født fredag den 8. marts 1878 i København
Død lørdag den 11. januar 1958 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1896 student fra Metropolitanskolen, læste jura og tog kandidateksamen 1902, virkede derefter som sagfører, blev overretssagfører 1906 og var løjtnant i hæren. Arthur Henriques sad i 10 år som formand i værgerådet for Københavns 4. værgerådskreds, var i 16 år medlem af overværgerådet, i dag landsnævnet for børneforsorg, var næstformand i Selskabet for grafisk Kunst og medlem af bestyrelsen for Børnegården i Sundby til 1955. Familien hørte til de etablerede og integrerede jødiske familier i Danmark og da den tyske besættelsesmagt i oktober 1943 ville deportere de danske jøder til nazistiske kz-lejre, var Henriques blandt de omkring 7.000 jøder, der med hjælp fra ikke-jødiske landsmænd blev transporteret til sikkerhed i Sverige. Som sekretær for Mosaisk Trossamfund, juridisk konsulent og formand for direktionen for Sygeplejeselskabet for det mosaiske Trossamfund, deltog Henriques i ledelsens fortsatte møder i Sverige og førte en forhandlingsprotokol i et stilehæfte. Udgav siden bogen Møder i Sverige om de overvejelser og beslutninger, der blev vedtaget, hvilket giver et overblik over jødernes tilværelse i flygtningetiden. Henriques var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.