Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk døvepædagog og skoleforstander

Født torsdag den 26. april 1900 i Nykøbing Falster
Død lørdag den 11. marts 1989

Mini-biografi: Var søn af en amtsvejinspektør, blev i 1918 student og tog teologisk embedseksamen i 1925. Fik 1925 ansættelse som lærer på Bogø Kostskole, kom 1929 til Det Kongelige Døvstumme-Institut i Fredericia, udnævntes 1933 til overlærer og i 1938 til forstander af døvstumme-instituttet i Nyborg. Asger Holm blev 1956 forstander for Statens Skole for Døve i København, fik sat et afgørende præg på døveundervisning samt døveforsorg her i landet ved, bl.a. at indføre anvendelse af tegnsprog i undervisningen. Var 1955 leder af den pædagogiske sektion ved Døveverdenskongressen i Jugoslavien, blev døvepædagogisk konsulent ved FN samt medlem af Socialministeriets døvekommission og døvenævn. Sad 1937-74 som formand for bestyrelserne ved Hjemmet for døve mænd og 1958-74 ved alderdoms- og plejehjemmet Sølyst i Nyborg, var fra 1951 næstformand i foreningen Effata samt leder af foreningens kulturelle, orienterende og støttende virksomhed. Skrev flere artikler i faglige tidsskrifter samt bøgerne Den kongelige Døvstummeskole, Den kristne Tro, Hvad De kan gøre for Deres døve barn, udvidede Ordbog for døve, medvirkede ved udarbejdelsen af Håndbog i tegnsprog, var medredaktør ved Nordisk tidskrift för dövstumskolan samt medarbejder ved Leksikon for opdragere. Modtog Danske Døves Landsforbunds Castberg-pris og blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.