Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk godsejer og organisationsleder

Født lørdag den 16. august 1879 på Engelsholm, Nørup, Vejle
Død fredag den 12. juni 1953 på Vallø Hovedgård, Valløby, Stevns

Mini-biografi: Var søn af godsejer Carl Bech, blev landbrugskandidat 1902, tog eksamen i planteavl 1904, købte Elkærholm ved Kolding 1906 og boede her de næste 8 år. Arbejdede for Røde Kors ved det russiske kartotek ét år, var ansat i Landmandsbanken 2 år, forpagtede fra 1917 Vallø hovedgård, ejede desuden Engelsholm med Nørupholm og var medejer af Gødding Mølle. August Bech havde adskillige tillidserhverv, var bestyrelsesmedlem i Kolding herreds landboforening, formand for planteavlsudvalget her og i Præstø amts landboforening. Var med til at få oprettet Centralforeningen af tolvmandsforeninger og større landbrugere, var næstformand for stiftelsen 3 år, derefter formand i 16 år og blev 1942 udnævnt til æresmedlem. Bech sad i Landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd fra 1933, var fra 1943 til 1952 en af selskabets præsidenter og havde stor andel i at Centralforeningen af tolvmandsforeninger fik stor indflydelse og position, brugte sine gode forhandlingsevner til at fremme vilkårene for større landbrug. Bech var medlem af landarbejder-kommissionen, af statens redskabsudvalg, af Dansk brandværns komité, var bestyrelsesmedlem i Dansk-finsk forening og ydede en stor indsats i starten af 2. verdenskrig som landbrugets repræsentant i Finlandshjælpens arbejds- og økonomiudvalg. Udnævntes til Ridder af Dannebrog 1933 til Dannebrogsmand 1940. Blev 1942 medlem af Det Konservative Folkepartis repræsentantskab.