Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landmand, etatsråd og mejerist

Født mandag den 4. juli 1803 på Futterkamp, Slesvig Holsten, Tyskland
Død lørdag den 23. maj 1868 på Gjeddesdal, Greve

Mini-biografi: Var søn af godsejer H.C. Valentiner, gik på latinskole i Kiel samt på gymnasiet i Lübeck og fik en landbrugsuddannelse på faderens ejendom Gjeddesdal ved Tåstrup. Fik snart til opgave at opkøbe stude, rejste rundt i Jylland for at få de bedste dyr, var siden i Holland, Frankrig og på Kanaløerne for at afsætte kødet efter slagtningen. Overtog gården ved faderens død, fortsatte driften med den store besætning og fik i 1850'erne råd til flere tekniske forbedringer. Adolph Valentiner var som Edward Tesdorpf, blandt de første til at anvende kunstgødning og vakte opmærksomhed for sit veldrevne mejeri, hvor dygtige mejersker fremstillede prima mejeriprodukter. Valentin var medlem af landhusholdningsselskabets anden agerdyrkningskommission og dets almindelige kommission, var formand for København amts landboforening, sad sommetider i landmandsforsamlingernes forberedende udvalg og var censor ved eksamen på landbohøjskolen. Holdt foredrag over landbrugsøkonomiske og mejeritekniske emner og leverede indlæg til Tidsskrift for Landøkonomi samt Ugeskrift for Landmænd. Udgav flere småskrifter som "Landbruget med særligt Hensyn til Forpagteren", "Peter kommer paa Landet", "Hvorledes Hans fandt Guld herhjemme" samt "Lommebog for landmænd med vejledende oplysninger". Valentiner blev Ridder af Dannebrog 1854 og fik titel af etatsråd 1860. Var far til H.N. Valentiner.