Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer, politiker og godsejer

Født søndag den 27. december 1807 på Kragerup, Ørslev, Kalundborg
Død mandag den 10. juli 1876 på Katholm, Ålsø, Grenå

Mini-biografi: Var søn af en kammerråd og godsejer, blev som 10årig volontær i hæren, to år efter artillerikadet, 1823 stykjunker og 1826 sekondløjtnant i artilleriet med aldersorden fra 1823. Gennemgik de forskellige militærskoler, foretog 1830 rejser til Preussen, Østrig og Schweiz og blev 1836 udnævnt til premierløjtnant. Adolph Wilhelm Dinesen rejste året efter til Paris, deltog som frivillig i Frankrigs krig i Algier og modtog Æreslegionens Ridderkors. Vendte hjem 1839, købte Katholm på Djursland, fik 1841 kaptajns anciennitet reserveret, blev 1842 medlem af Randers Amtsråd og karakteriseret kaptajn. Udgav 1840 sine rejseindtryk fra Algier i skriftet Abd-el-Kader. Gik 1847 på ny i tjeneste, blev 1848 chef for 5. batteri, deltog i Treårskrigen 1848-50, kæmpede ved Slesvig, Ullerup, Isted og Mysunde, blev ved sin afsked fra hæren 1852 udnævnt til major. Dinesen valgtes 1854 til Folketinget for partiet Højre, sad kun 1 år, deltog i debatten om landets befæstningsvæsen, udgav 1854 pjecen "Kjøbenhavns Betydning i den danske Stats Forsvarssystem". Meldte sig til tjeneste under general Christian Julius de Meza i krigen 1864, forlod hæren da denne kaldtes tilbage og købte Stensmark gods. Blev udnævnt til kammerherre, til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var far til Wilhelm Dinesen og farfar til Karen Blixen.