Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk søofficer

Født søndag den 25. november 1827 i København
Død mandag den 25. februar 1901 i København

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, blev som 14årig kadet og udnævntes til sekondløjtnant 1847. Blev premierløjtnant 1855, kaptajn 1868, kommandør 1878 og endelig kontreadmiral 1886. Var under 1. første Slesvigske krig 1848 med briggen Mercurius, året efter med korvetten Galathea, siden med linjeskibet Skjold og var 1850 adjudant hos chefen for militærstyrken på Femern. Adam Wilhelm Schiwe sejlede to år i koffardifart, først som styrmand, siden som skibsfører. Blev 1853 sendt til Vestindien for at gøre tjeneste i Mercurius 1 år. Var derefter tre år næstkommanderende ved krydstoldvæsenet. Trådte 1858 midlertidigt ud af tjeneste for at være eksaminator ved navigationsskolerne i Slesvig og Holsten. Blev 1864 ansat som stationsofficer ved søtransportvæsenet ved Hørup hav, 1872 chef for panserbatteriet Gorm i eskadre, 1875 for korvetten Hejmdal, 1877 for torpedoskibet Esbern Snare og 1882 for fregatten Sjælland. Gjorde siden tjeneste ved 1. ingeniør-bataljons mineafdeling, blev 1872 leder af flådens søminevæsen og medlem af hærens og søværnets søminekommission, siden chef for søminevæsenet, for søminekorpset, for den flydende defension på Københavns red og for øvelseseskadren. Schiwe var formand for Søofficersforeningens bestyrelse, Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad af Dannebrog. Far til skuespiller Viggo Schiwe.