Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk godsejer, samler, etatsråd og foreningsstifter

Født onsdag den 13. oktober 1790 i København
Død søndag den 6. maj 1866 på Engelholm Gods, Snesere, Næstved

Mini-biografi: Var søn af en velhavende hestehandler, kom efter skoletiden i lære hos en købmand, arbejdede fra 1809 ved postvæsenet. Gik samtidig på universitetet, tog 1811 juridisk eksamen, blev kopist i generalpostdirektionen, forfremmedes til fuldmægtig 1816. Benjamin Wolff rejste nu til Indien, arbejdede i et handelshus i Calcutta, havde 1829 skabt sig en formue, vendte tilbage til Danmark og købte 1830 hovedgården Engelholm ved Tappernøje. Drev ejendommen med stor dygtighed og skabte et af Danmarks sidste raritetskabinetter på gården, det omfattede bl.a. en stor konkyliesamling fra Indien, tegninger af ældre europæisk og dansk oprindelse opkøbt på auktioner og i kunsthandler, kunst fra de mogulske kejseres storhedstid og adskillige skitser der skildrede livet og folkene i Indien tegnet af samleren selv. Wolff havde flere tillidsposter: var deputeret for sædegårdsejerne ved stænderforsamlingen i Roskilde, medlem af Nationalbankens repræsentantskab, tiendekommissær for Vordingborg distrikt, landvæsenskommisær i Præstø amt, medlem af sogne-forstanderskabet i Snesere, medlem af amtsrådet, medstifter af og nogle år formand for Landboforeningen for Præstø amt, tog aktivt del i udarbejdelsen af godsejernes protest mod tvangsafløsning af fæstevæsenet, medstifter af Sparekassen for Præstø by og omegn og administrator for Oremandsgård gods og Lundbygård. Var udnævnt til kammerråd, justitsråd, etatsråd og var Ridder af Dannebrog.