Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør og advokat

Født tirsdag den 3. september 1929 i Lynge, Sorø
Død torsdag den 14. november 1996

Mini-biografi: Var søn af en politimester, blev 1947 student fra Herlufsholm, gik 1 år på Søofficersskolen. Læste jura, tog 1954 kandidateksamen, 1957 en HD i forsikring og 1960 i regnskabsvæsen. Havde før studietiden arbejdet i Statens Ligningsdirektorat og i Fjerde Søforsikringsselskab A/S, blev 1968 underdirektør, var fra 1974 administrerende direktør, fra 1973 tillige direktør i Forsikringsaktieselskabet Dannevirke og 1974-83 administrerende direktør. Bent Møller Hansen sad som medlem af Søllerød Kommunalbestyrelse 1974-79, var formand for Søllerød konservative Forening, for styrelsen for plejehjemmet Skrænten, skolehjemmet Egevang, børnehjemmet Strandriddergården og Mandrup Philipsens Legat. Var fra 1979 vurderingsformand for Søllerød Vestre Vurderingskreds, 1. viceformand for hovedbestyrelsen for Foreningen af Danske Civiløkonomer og af styrelsen for Nordiske Civiløkonom Forbund, formand i bestyrelsen for Foreningen af privatansatte Jurister og Økonomer, medlem af forbundets repræsentantskab, sad i bestyrelsen for forbundets arbejdsløshedskasse og i efteruddannelsesudvalget. Var medlem af Forsikringsforeningens hovedbestyrelse, af Forsikringshøjskolens bestyrelse, af bestyrelsen for Foreningen af Danske Sø-assurandører, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning og Rådet for større Færdselssikkerhed. Formand for Assurandør-Societetets komité, for bestyrelse og forretningsudvalg for Skadesforsikringsforeningen samt Automobilforsikringsselskabernes Fællesråd, for Taksator-ringen og Forsikringsselskabernes Data Central. Næstformand i bestyrelsen for Fjerde Søforsikringsselskab A/S, for Byggeriets Realkreditfond og for Det Internationale Handelskammers danske afdeling. Har bl.a. skrevet lærebogen: Motorkøretøjsforsikring.