Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk forfatter, historiker, bibliotekar og professor

Født tirsdag den 12. september 1702 i Flensborg, Tyskland
Død lørdag den 25. juli 1778 i København

Mini-biografi: Var søn af en købmand, blev student fra Lübeck, fortsatte studierne på forskellige universiteter i Tyskland, heriblandt tre år på Wittenberg Universitet. Udgav som 18årig en pjece på latin om berømte flensborgske forfattere og forsøgte derefter forgæves at blive præst. Bernhard Møllmann rejste i 1731 til København, blev af Hans Gram ansat på Det kongelige Bibliotek, skrev katalog over bøgerne i 11 foliobind samt en fortegnelse over de nyerhvervede gottorpske håndskrifter, udgav 1740 et skrift om tysk lens ret. Tog 1742 både magistergrad og juridisk doktorgrad, blev 1748 udnævnt til bibliotekar, vikarierede for Ludvig Holberg og blev 1754 professor i historie og geografi efter denne. Udnævntes 1755 til justitsråd og kongelig historiograf, blev 1764 rektor ved universitetet, 1768 etatsråd. Var fra 1743 medlem af Videnskabernes Selskab, blev 1754 æresmedlem af Kunstakademiet. Møllmann fik som leder skaffet biblioteket en fast årlig bevilling fra 1774 og indkøbte Grams store håndskriftsamling, men sløjede siden af, opsøgte ikke betydningsfulde auktioner. Vogtede over bogbestanden, var uvillig til at give publikum adgang til den og efterlod den i uorden. Skrev et par disputatser og nogle ret specielle historiske afhandlinger og udgav 1755, F.L. Nordens rejseoptegnelser og dagbøger: Voyage d'Egypte et de Nubie efter seks år forarbejde.

Sankt Petri Kirke, København 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)