Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk ankechef

Født lørdag den 11. juli 1914 på Frederiksberg
Død tirsdag den 18. januar 2011

Mini-biografi: Var datter af højesteretspræsident A. Drachmann Bentzon, blev i 1932 student fra Øregård Gymnasium, studerede derefter jura på Københavns Universitet og tog kandidateksamen i 1939. Fik straks efter, ansættelse som sekretær i Socialministeriet, blev i 1948 fuldmægtig og i 1958 ekspeditionssekretær, var i årene 1948-54 tillige sekretær for Danske Kvinders Nationalråds samt Dansk Kvindesamfunds kommission om enlige mødre. Birgitte Weis Bentzon blev i 1957 fungerende leder af sekretariatet og stedfortrædende formand i Ankenævnet for Invalideforsikringsretten, var fra 1959 stedfortræder for formanden samt medlem af Ulykkesforsikringsrådet, 1960-73 kontorchef i Ankenævnene for Invalide- og Ulykkesforsikring og blev udnævnt til en af cheferne ved sammenlægningen af ankeinstanserne til Den Sociale Ankestyrelse i 1973, varetog denne stilling til 1984. Birgitte Weis Bentzon kæmpede under hele sin karriere for kvinders rettigheder, var medlem af Kvindelige Akademikeres bestyrelse og deltog som repræsentant ved møderne i moderorganisationen International Federation of University Women. Blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog. Var gift med højesteretsdommer Paul Høyrup samt søster til professor Agnete Weis Bentzon.