Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk forfatter, kirkehistoriker og professor

Født fredag den 8. maj 1896 på Frederiksberg
Død tirsdag den 5. november 1957 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af maleren Valdemar Kornerup, blev student fra Frederiksborg lærde Skole 1914, modtog en guldmedalje fra Københavns Universitet 1919 og blev cand.theol. 1921. Foretog et par studierejser til udlandet var i Tyskland, Østrig og Italien. Bjørn Kornerup var et par år ansat ved Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg, kom til Rigsarkivet 1927, blev dr.theol. 1928 på en disputats om professor Hans Poulsen Resen, blev leder af Rigsarkivets 2. afdeling 1943 og overarkivar 1946. Redigerede og skrev sammen med Hal Koch Den danske kirkes historie, der udkom i 8 bind, fik udgivet en hel del kirkehistoriske bøger, bl.a. Frederiksborgs statsskoles historie, Det kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie, Reformationen i Danmark og Vor Frue Kirkes og Menigheds Historie. Kornerup havde adskillige tillidsposter: var medlem af bestyrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, af Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, af Arkivarforeningen, af Dansk Historisk Fællesfond, af repræsentantskabet for Holberg-Samfundet, af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, af Selskabet for dansk Kulturhistorie, af Det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie m.m. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, til æresdoktor i teologi ved Uppsala Universitet og modtog Den svenske Nordstjerneorden. Var gift med forfatteren Else Kornerup.

Kornerup Kirkegård, Roskilde 2012
© www.gravsted.dk (foto:fl)