Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, teolog og professor

Født tirsdag den 13. november 1906 i København
Død tirsdag den 23. maj 1989

Mini-biografi: Var søn af en dommer, blev 1924 student fra Herlufsholm, læste teologi og tog 1931 kandidateksamen, var derefter på studieophold i Berlin samt Marburg og siden på kortere studieophold i Uppsala. Var 1934 manuduktør og timelærer ved Det Kongelige Døvstumme institut, derefter til 1938 kaldskapellan i Assens, fra 1939 ansat ved Teologisk Laboratorium på Københavns Universitet som manuduktør, blev siden undervisningsassistent, lektor og professor. Underviste 1947 på Blågård Seminarium, var lektor i dansk sprog og litteratur ved Kiels Universitet 1950-55, derefter bibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket til 1962, seminarielektor 1961-65. Børge Diderichsen blev 1962 dr.theol. på disputatsen Den markianske skilsmisseperikope. Dens genesis og historiske placering, var 1965-76 professor i Det Ny Testamente på Københavns Universitet, 1971-82 leder af Kirkeministeriets særuddannelse af præster. Blev 1964 medlem af Folketinget for Venstre, men skiftede i 1965 til Liberalt Centrum. Var formand for Danmarks Kristelige Studenterforbund, for kirkeministeriets sognemedhjælperudvalg næstformand for Teologisk Forening, for Blågård Seminarium, i bestyrelsen i Forbundet af lærere ved de højere læreanstalter, var medstifter og formand for Dansk-Tysk Selskab og næstformand i Pastoralseminariets direktion. Udgav Den historiske Jesus og Markusevangeliet. Udnævntes til Ridder af Dannebrog. Var bror til professor Paul Diderichsen.