Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Svensk arkæolog, numismatiker og historiker

Født lørdag den 22. februar 1806 i Madesjö, Nybro, Sverige
Død lørdag den 30. august 1884 i Stockholm, Sverige

Mini-biografi: Var søn af en mekaniker, studerede fra 14årsalderen i Lund og blev 1826 fil.mag. Udnævntes i 1830 til docent i numismatik ved Lunds Universitet, blev samme år amanuensis ved universitetets historiske museum og i 1832 assistent ved Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. Blev i 1837 rigsantikvar, førte tilsynet med Rigsbankens mønt- og medaljesamling og varetog posten til 1879. Bror Emil Hildebrand studerede numismatik og arkæologi i København hos C. J. Thomsen, der var berømt for grundlæggelsen af det arkæologiske treperiodesystem. Fik siden, dette indført i de svenske muséer i Lund samt Stockholm og gav Statens Historiske Museum en moderne, videnskabelig udformning, især den forhistoriske afdeling. Udgav bl.a. Anglosachsiska mynt i svenska kongliga myntkabinettet, funna i svensk jord, Minnespenningar öfver enskilda svenska män och kvinnor, Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer, 3.-5. del af Svenskt diplomatarium og Svenska sigiller från medeltiden, grundlagde og redigerede tillige Antiquarisk tidskrift. Hildebrand stod 1846-47 for de første udgravninger af de tre kongehøje i Gamla Uppsala, som i størrelse svarer omtrent til de danske kongehøje i Jelling. Var medlem af Vitterhetsakademien, Vetenskapsakademien og Svenska akademien, fungerede her som tilforordnet sekretær 1881-83. Fik i 1858 tildelt Kungliga priset.