Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk grosserer, etatsråd og politiker

Født onsdag den 3. april 1811 i København
Død fredag den 30. april 1886 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1828 student, arbejdede en tid på faderens kontor, rejste 1832 til Messina for at arbejde i et stort handelshus og vendte først tilbage 1835. Indtrådte som kompagnon i faderens firma, der nu fik firmanavnet Chr. B. & søn, tog 1844 borgerskab som grosserer og blev 1852 ved faderens død enechef. Christian Broberg var medlem, siden næstformand for Grosserer-Societetets komité, valgtes 1844 til repræsentant i Nationalbanken, 1845 til borgerrepræsentant, 1849 til folketingsmand, kom 1856 ind i Rigsrådet, blev 1864 medlem af Rigsrådets Landsting og 1882 valgt ind i Landstinget. Broberg var 1853 medstifter af Laanebanken, 1857 blandt indbyderne til oprettelsen af Privatbanken. Blev bankrådets formand, stiftede bekendtskab med C.F. Tietgen, der satte gang i mange industrielle og økonomiske foretagender, hvor Broberg fik sæde i bestyrelserne. Broberg var medlem af komitéen, der under den store krise 1857 forhandlede med regeringen om bistand for den betrængte handelsstand, var kommitteret i De private Assurandørers Forening og var kasserer for komitéen for Frederiksborg Slots genopførelse. Drev som købmand et betydeligt rederi, der bragte kaffe hjem fra Rio de Janeiro, firmaet var nordens største kaffeimportør, men led store tab under kaffekrisen 1874. Broberg blev etatsråd og var Kommandør af Dannebrog.