Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, godsejer og minister

Født mandag den 7. juli 1817 i København
Død mandag den 17. maj 1880 i København

Mini-biografi: Var søn af en silke- og klædekræmmer, blev student 1835, cand.jur. 1840, blev byfogedfuldmægtig i Hillerød, købte godset Vesterbygård og en del mindre gårde. Var en dygtig landmand og havde flere kommunale og lokale tillidshverv, blev 1858 valgt til folketinget for Slagelsekredsen. Hørte til de Uafhængige, der nærmede sig Bondevennerne. Christen Fonnesbech blev ordfører for Folketingets Finansudvalg og medlem af Rigsrådet. Stemte 1863 for Novemberforfatningen og fik en indflydelsesrig stilling. Flyttede sig politisk omkring 2. Slesvigske krig, tilhørte nu gruppen Nationale Godsejere og kom til at stå J.B.S. Estrup og C.E. Frijs nær. Valgtes 1865 til ordfører for Rigsrådets Landsting og blev finansminister i ministeriet Frijs, gennemførte ikke store sager, men var velset og indtrådte i Den holsteinske regering som indenrigsminister. Gennemførte forskellige jernbanelove, anlæggelse af telegrafledninger og Fæsteloven af 9. marts 1872. Fonnesbech opgav sin folketingsvalgkreds 1872, valgtes 1874 til konseilspræsident og påtog sig at danne en ny regering, efter at Estrup havde takket nej. Men Fonnesbech manglede opbakning og måtte fratræde 1875, blev efterfulgt af Estrup, der lagde en hårdere linje over for Folketinget. Fonnesbech beholdt sin plads i Landstinget, havde titel af jægermester, kammerherre og gehejmekonferensråd. Modtog Fortjenstmedaljen i guld, var Ridder af Dannebrog, Kommandør, Storkorsridder samt Dannebrogsmand.