Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overpræsident

Født søndag den 17. februar 1907 i København
Død lørdag den 16. marts 1985 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af ritmester greve Frederik Moltke, blev 1925 student fra Østersøgades Gymnasium, læste jura og tog kandidateksamen 1932. Blev samme år ansat som fungerende sekretær i Justitsministeriet, flyttedes året efter over til Indenrigsministeriet, blev 1935 sekretær, 1936 ministersekretær, udnævntes 1941 til fuldmægtig, 1944 til ekspeditionssekretær og blev 1945 fungerende kontorchef. Carl Moltke blev 1945 midlertidigt indsat som overpræsident i København, endeligt udnævnt 1946, varetog embedet til 1977 og blev ordensskatmester 1970. Fik tildelt adskillige tillidsposter: var sekretær i De samvirkende Sognerådsforeninger, formand for Ensomme Gamles Værn, medlem og siden næstformand for forretningsudvalget for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, medlem af bestyrelsen for Etatsråd Ruben og Hustrus Mindelegat, af tilsynsrådet for børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde og af bestyrelsen for Det Danske Spejderkorps. Var formand for spejderretten, præsident for Landsforeningen for Mentalhygiejne og for sygehus-beredskabsnævnet for Storkøbenhavn. Medlem af Justitsministeriets udvalg vedrørende inddrivelse af underholdsbidrag, af bestyrelsen for Foreningen til opførelse af sømandshjem i fremmede havne, Brønshøj-Husum ungdomshus, Indenrigsministeriets udvalg angående sygehusberedskabet, af Kvindekommissionen, Justitsministeriets ægteskabsudvalg, af adoptionsudvalget og var formand for Foreningen for unge Mænds Vel. Moltke modtog Storkorset, blev udnævnt til Kommandør af 1. grad af Dannebrog og til Dannebrogsmand.