Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk søofficer

Født tirsdag den 8. december 1767 på Tybjerggård Gods, Tybjerg, Næstved
Død lørdag den 12. juli 1834 i København

Mini-biografi: Var søn af etatsråd Tyge Rothe, blev kadet som 11årig og 1783 udnævnt til sekondløjtnant. Blev 1790 premierløjtnant, 9 år efter kaptajnløjtnant, 1806 kaptajn, 1812 kommandørkaptajn, 1817 kommandør og 1833 kontreadmiral. Carl Adolph Rothe sejlede bl.a. med orlogsskibet Indfødsretten til Nordkap, med orlogsskibet Oldenborg til Middelhavet, deltog i en ekspedition til Grønland, var næstkommanderende på briggen Sarpen på kryds langs Norges kyst og på stationsskibet Ærøe til Dansk Vestindien. Blev 1796 indrulleringsofficer i Nakskov, var de næste år næstkommanderende på nogle vagtskibe på Københavns Red, 1801 chef for kavaleriprammen Nyborg ved Slaget på Reden, derefter på orlogsskibet Danmark i eskadre og orlogsskibet Norge på besejling, fortsatte med at føre skibe og sad en tid i engelsk fangenskab i Göteborg. Blev 1808 udnævnt til viceguvernør over Bornholm og Christiansø, siden til guvernør, kom 1822 til København for at være ekvipagemester på Gammelholm samt havnemester, blev deputeret i Admiralitets og Kommissariats Kollegiet, overekvipagemester på Holmen, generaladjudant og jagtkaptajn hos Christian 8. Rothe sad i den vestindiske regeringskommission, var medlem af Regleringskommissionen og dansk befuldmægtiget i Norge ved modtagelsen af de danske orlogsbrigger. Fik titel af kammerherre, modtog erindringsmedaljen for Slaget på Reden, Dannebrogsmændenes Hæderstegn, blev Ridder af Dannebrog samt Kommandør af 2. grad.

Holmens Kirkegård, København 2014
Gravsted konstateret nedlagt maj 2022
© www.gravsted.dk (foto:fl)