Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landsdommer

Født torsdag den 26. september 1929 i København
Død lørdag den 10. januar 2009

Mini-biografi: Var søn af en revisor, blev i 1948 student fra Sortedam Gymnasium, læste derefter jura på Københavns Universitet og tog kandidateksamen i 1956. Carl Birger Reisz var ansat som sekretær i Undervisningsministeriet i årene 1957-60, blev derefter fuldmægtig ved Københavns Politis Undersøgelseskamre, i 1962 hos Statsadvokaterne for København, fortsatte som medhjælper her til 1963, blev året efter fuldmægtig af 1. grad hos Politiet samt Anklagemyndigheden og gjorde tjeneste hos 2. Statsadvokat. Sad 1972-74 som konstitueret dommer ved Østre Landsret, blev derefter vicestatsadvokat samt dommer i Københavns Byret og var fra 1982 til sin pensionering i 1999, dommer ved Østre Landsret. Reisz sad i årene 1979-92 som formand for Fredningsnævnet for København samt Frederiksberg, 1978-89 for Det Rådgivende Helbredsnævn angående Flyvercertifikatsager og var fra 1980 mæglingsmand ved Statens Forligsinstitution i arbejdsstridigheder. Modtog Hjemmeværnets fortjenstmedalje og blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog.