Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk premierløjtnant og kammerherre

Født tirsdag den 14. februar 1837 på Borreby, Skælskør
Død onsdag den 23. juli 1919 på Borreby, Skælskør

Mini-biografi: Godsejersøn fra Borreby ved Skælskør. Søgte efter præliminæreksamen ind på Den Polytekniske Læreanstalt og blev 1861 cand.polyt. Kort efter optaget på reserveofficersskole og 1862 udnævnt til sekondløjtnant af reserven i artilleriet. Til tjeneste ved fæstningskompagniet i Sønderborg 1863, hvor han var meget aktiv ved Dybbølstillingens klargøring og armering. Under stillingens belejring var Castenschiold artillerikommandør i forskellige skanser. Havde i tiden inden stormen på Dybbøl den 18. april 1864, på skift med løjtnant Anker, kommandoen over artilleriet i den meget udsatte Skanse 2. De to løjtnanters dygtige forsvar af skansen vakte beundring både hos deres egne og hos fjenden. Under stormen var Castenschiold artillerikommandør i Brohovedskansen og efter dennes rømning i Kirkebatteriet i Sønderborg, hvor han blev såret. Satsede efter krigen på en militær karriere, men da Castenschiold 1867 kunne overtage sit fædrene gods, Borreby, valgte han at blive landmand. Blev som sådan meget anset og var i årenes løb indehaver af et stort antal tillidsposter, bl.a. som præsident for Det kgl. Landhusholdningsselskab 1888-97. Kammerherre 1886. Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen 1907. Fortjenstmedaljen i Guld 1914. Æresborger i Skælskør 1917.