Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Svensk officer, kartograf og grafiker

Født onsdag den 13. januar 1779 i Uppsala, Uppland, Sverige
Død fredag den 11. december 1868 i Stockholm, Sverige

Mini-biografi: Var søn af en kobberstikker, blev efter skoletiden ansat på landmålerkontoret, overgik som 15årig til fortifikationen under ingeniørtropperne, forfremmedes to år efter til konduktør. Deltog i arbejderne ved Trollhätte Kanal, ledede siden befæstningsarbejdet i Stockholms skærgård. Blev 1806 udnævnt til løjtnant ved opmålingskorpset, samme år medlem af Krigsvidenskabsakademiet, kaptajn i hæren og informationsofficer ved Karlberg, holdt gennem 20 år forelæsninger i fortifikation. Carl Akrell blev 1812 overadjudant, kom året efter til generalstaben i Nordtyskland, deltog med udmærkelse i flere slag, blev i Leipzig ramt i brystet af en kugle, udnævntes til major og modtog en tapperhedsmedalje. Ophøjedes 1819 til adelstanden, gjorde tjeneste som brigadechef, blev 1828 oberst i hæren, 1831 chef for topografisk korps, 1832 generaladjudant, 1843 generalmajor og 1849-62 kansler for Krigsakademiet. Akrell blev 1854 chef for Telegrafværket, varetog stillingen med stor dygtighed til 1862. Udgav som medlem af Det kongelige Videnskabsakademi flere afhandlinger, som Forelæsninger i fortifikationen, der oversat til russisk blev anvendt som lærebog ved Ruslands militærskoler. Var en glimrende tegner og gravør, hvis værker kan ses på bl.a. Nationalmuseet. Udnævntes til Kommandør med stort kors af Sveriges Sværdorden, Kommandør af Norges Sankt Olavs Orden, Ridder af 4. grad af Ruslands Sankt Vladimirs orden samt Kommandør af Dannebrog.