Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk redaktør og politiker

Født søndag den 15. maj 1870 på Vinde Vestergård, Skive
Død søndag den 9. juni 1940 i Skive

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, arbejdede efter folkeskolen en tid ved landbruget, kom siden på broderens realskole i København og gennemgik sekondløjtnant skolen på Kronborg, udnævntes 1892 til løjtnant. Overtog fødegården og blev 1895 medlem af sognerådet, samtidig formand for Viborg Amts Mejeriforening og for de samvirkende jyske mejeriforeninger, i årene 1901-06 tillige for andelsudvalget. Var initiativtager til Andelsforeningernes sanatorieforening og sad flere år som formand, fik oprettet husmandsforeningen Fremad, da landboforeningerne ikke ville have husmænd i styrelsen, var selv i nogle perioder formand. Carl Hansen-Vinde var medlem af Venstrereformpartiet, valgtes 1903 til Folketinget i Skivekredsen og bevarede posten til 1909. Samlede et garantselskab af venstremænd i Salling og Fjends herred, der købte Skive Folkeblad, hvor udbyttet skulle anvendes til folkelige og politiske formål. Var først bladbestyrelsens formand, blev 1911 redaktør og gjorde avisen til en radikal og lokal institution gennem sine mange år i redaktørstolen. Blev fra 1920 Bertel Dahlgaards nære rådgiver og journalistiske talsmand, var medlem af Skive byråd og byens borgmester i årene 1927-29. Hansen-Vinde interesserede sig for afholdssagen og var en tid medindehaver af Skive afholdshotel, hvor driftsoverskuddet tilfaldt en afholdsfond for Salling og Fjends herred. Efterfulgtes som redaktør af sin søn Elin Hansen.