Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge

Født torsdag den 5. august 1909 i København
Død onsdag den 10. februar 1999

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev i 1928 student, læste derefter medicin, tog kandidateksamen 1936 samt embedseksamen 1938, fik samtidig medicinkirurgisk grunduddannelse. Arbejdede som assistent ved Arvebiologisk Institut i København til 1939, derefter på Blindeinstituttets Øjenklinik, gennemgik en oftalmologisk specialuddannelse, blev dr.med. i 1947 og åbnede egen praksis som speciallæge. Carl Johan Møllenbach var lægelig sekretær i Sundhedsstyrelsen, lægekonsulent for Finansministeriet, cheflæge i Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager, tillidslæge for Statsbanerne, for P&T, konsulent i øjensygdomme ved Diakonissestiftelsen samt censor ved embedslægeeksamen. Sad som medlem af tilsynsrådet for Statshospitalerne for Sindslidende, af Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, Rådet for Større Færdselssikkerhed, var formand for Skandinavisk administrativt udvalg vedrørende søfartsmedicin, for Søfartens Sundhedsråd, Indenrigsministeriets regulativudvalg og var redaktør af Lægebog for Søfarende. Var medlem af zi>Council of Europe, Com. of Experts in Public Health, af Com. on Public Health, Partial Agreement, af det danske Koreaudvalg, af styret for det Skandinaviske Undervisningssygehus i Korea, af Nordisk Komité for Fællesnordisk Hälsovårdsutbildning, af styret af den Nordiska Hälsovårdshögskole i Göteborg og af Kommissionen vedrørende Fællesnordisk Uddannelse af Sygehusadministratorer. Hædredes med Belgiens Leopold II's orden, Sveriges Sværd orden, modtog Koreas Civil Merit-medalje, Dansk Røde Kors' Mindetegn for krigshjælpearbejde og udnævntes til Ridder af 1. grad af Dannebrog.