Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk skoleleder, lærer og professor

Født mandag den 17. november 1800 i København
Død mandag den 20. februar 1860 i København

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, måtte på grund af et dårligt syn afbryde sine studier, tog en handelsuddannelse og blev grosserer i 1823. Rejste til England, studerede her i fem år, kom hjem i 1828 og blev translatør i Engelsk, Tysk og Fransk. Var ansat som lærer på Borgerdydskolen i København og underviste i årene 1831-41 tillige i engelsk på Den kongelige militære højskole. Carl Mariboe havde ved et nyt ophold i England studeret sprogundervisningen og oprettede 1833 den første højere realskole i København, der snart blev meget kendt og søgt for sin moderne sprogundervisning. Mariboe fik 1834 titel af professor, udgav adskillige engelske læsebøger og bidrog til at udbrede det engelske sprog i Danmark ved oversættelser af engelske forfattere. Udnævntes 1950 til Ridder af Dannebrog og blev fra 1856 bevilget en årlig pension som belønning for sin indsats i undervisningen. Havde et venskabsforhold til N.F.S. Grundtvig, der digtede tre morgensange til skolens kristne og jødiske børn, her i blandt "Morgenhanen atter gol". Mariboe blev gennem Grundtvig knyttet til kredsen omkring Christian VIII og dronning Caroline Amalie og Mariboes enke, der var bestyrer af den ansete pigeskole Dannekvindeskolen, oprettet af manden i 1844, blev forstanderinde ved dronningens asylskole.