Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk matematiker, politiker og professor

Født søndag den 4. april 1802 i København
Død mandag den 22. december 1873 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en guldsmed, blev 1821 student fra Metropolitanskolen og tog 1829 teologisk embedseksamen. Skrev 1842 en afhandling om den nøjagtighed, hvormed størrelser kunne bestemmes ved tabeller og erhvervede en magistergrad, konstitueredes året efter som lektor i matematik ved Sorø Akademi. Carl Mundt forlod stillingen 1849, da akademiet skulle omdannes, men modtog ventepenge og fik titel af professor, blev samme år optaget som medlem af Videnskabernes Selskab og havde til 1873 del i tilsynet med realskolerne. Mundt blev 1848 valgt til Den Grundlovgivende Rigsforsamling i Sorøkredsen, hørte til Højre Centrum og varetog 1851 og 1852 hvervet som statsrevisor for Folketinget. Blev 1854 valgt til landstingsmand for København, deltog i to samlinger, men genvalgtes ikke 1855. Udgav af videnskabelige værker kun sin doktorafhandling og et indbydelsesskrift i Sorø fra 1848 om den pistorske refleksionscirkel. Fik større betydning som forfatter af lærebøger i trigonometri, algebra, elementær plangeometri, elementær stereometri og ledetråd ved regneundervisningen, der alle var nøjagtige, simple og ikke mindst forståelige. Det samme gjaldt den omfattende lærebog i astronomi og den noget mindre Grundtræk af Astronomien. Mundt blev 1869 udnævnt til Ridder af Dannebrog. Var far til maleren Emilie Mundt.