Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk politiker, godsejer og etatsråd

Født søndag den 2. marts 1800 på Ringsted Kloster
Død fredag den 2. august 1850 i Ems

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, blev student i 1819, men var svagelig og havde ikke kræfter til at fortsætte studierne, begyndte derfor ved landbruget og genvandt helbredet i den friske luft. Blev som 21årig forpagter af Fuglsang og Priorskov på Lolland, desuden ejer af Nørlund Slot og Torstedlund i Aalborg Amt seks år efter, arvede yderligere et par godser og nogle skove da faderen døde. Styrede alle sine ejendomme med stor dygtighed, ansatte nogle arbejdsomme fæstebønder, fik forbedret jorden og bygningerne samt indført en mere forstmæssig drift af skovene. Carl de Neergaard var i 1833 medstifter af Sorø amts Landøkonomiske Selskab, blev i 1845 formand, skaffede samarbejde med Præstø Amts Landboforening om fælles dyrskuer og udstillinger. Var i 1839 blevet medlem af Landhusholdningsselskabets agerbrugskommission og udnævnt til præsident her i 1848. Blev samme år valgt til den Grundlovgivende Rigsforsamling i Slagelse kredsen, sad som formand for Finansudvalget og gjorde som medlem af grundlovsudvalget kraftig indsigelse mod Danmarks Riges Grundlov, der dog blev vedtaget i 1849. De Neergaard var medstifter af Den (konservative) patriotiske Forening og meget imod at alle skulle have stemmeret, havde i 1841 fået tildelt titlen etatsråd og blev i 1848 udnævnt til Ridder af Dannebrog.