Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist

Født tirsdag den 2. oktober 1900 på Frederiksberg
Død fredag den 1. juni 1973 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en handelsrejsende, blev i 1919 student fra Metropolitanskolen, læste derefter jura og tog i 1925 kandidateksamen med udmærkelse. Var i året 1927-28 på studieophold i England, 1930 i Belgien og Frankrig. Forsvarede i 1933 sin disputats Bod. Bidrag til Læren om Retshaandhævelsens Midler for en Doktorgrad. Carl Popp-Madsen blev i 1936 lektor i retsvidenskab ved Københavns Universitet, fik 1939 ansættelse som ekspeditionssekretær i Justitsministeriet, men afslog tilbuddet om embedet som byretsdommer. Gik under besættelsen i tysk tjeneste, bl.a. som leder af Schalburgkorpsets efterretningstjeneste, var medlem af Akademie für Deutsches Recht og præsidiemedlem af C.F. von Schalburg's Mindefond samt det danske naziparti DNSAP. Blev arresteret i maj 1945, suspenderet fra sit embede 29. maj og 1. juli 1946 idømt 14 års fængsel ved Københavns Byret, fik nedsat straffen til 10 år ved Østre Landsret, men ved Højesteret i september 1947 idømt 12 år og fortabelse af sine borgerlige rettigheder. Popp-Madsen blev i 1949 benådet af justitsministeren og genoptog herefter sin juridiske virksomhed. Blev som flere andre danske nazister, slettet fra Kraks Blå Bog efter befrielsen.