Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge og professor

Født søndag den 16. april 1882 i Allinge, Bornholm
Død torsdag den 3. juni 1948 i Svaneke, Bornholm

Mini-biografi: Var søn af en købmand, blev år 1900 student og tog 1907 medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet. Var reservelæge i søværnet, blev 1907 assistent ved Finseninstituttets klinik for indre sygdomme, 1910 assistent på Seruminstituttet, var 1913-17 reservelæge på Rigshospitalet under professor H.C.J. Gram. Carl Sonne forsvarede 1914 afhandlingen Giftfattige Dysenteribaciller: experimentelle og kliniske studier for en doktorgrad. Blev 1918 laboratorieforstander ved Finseninstituttet, påbegyndte sine livslange studier over åndedrætsfasernes individuelle variation, brugte enkle metoder, udviklede og byggede simple værktøjer til eksperimenterne, kunne sammen med Poul Schultzer påvise Finsenlysbadets betydning for dannelsen af D-vitamin i huden. Blev 1924 chef for Rigshospitalets medicinske poliklinik, 1928 professor i intern medicin, 1930 overlæge ved Rigshospitalets afdeling A, fik her sammen med sine medarbejdere gennemført banebrydende forsøg vedrørende lungeluftens homogenitet. Kunne 1932 påvise, at August Kroghs og Johannes Lindhards metoder ved bestemmelse af hjertets slag- og minutvolumen var fejlagtige og fik udviklet en ny teknik til bestemmelse af hjertets slag- og minutvolumen. Sonne var formand for specialistnævnet, for Dansk selskab for intern medicin, medlem af invalideforsikringsretten, af Nordisk Medicins redaktionskomité og Acta medica Scandinavica, medredaktør siden eneredaktør af Hospitalstidende. Var æresmedlem af medicinske selskaber i Norge, Finland, Sverige og Argentina. Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.