Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist og højesteretssagfører

Født søndag den 6. november 1870 i København
Død lørdag den 13. juli 1957 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev student 1888, læste jura og tog kandidateksamen 1893. Blev overretssagfører 1897 og var avanceret til højesteretssagfører allerede i 1906. Carl Bertel Henriques blev nøglefigur i det juridiske miljø, var medlem af Sagførernes Hjælpe- og Understøttelseskomité, kasserer for Fængselsselskabet i København og medlem af Den faste Voldgiftsret. Formand for Dansk Arbejdsgiverforenings faste voldgifts-kommission, medlem af Den danske Sagførerforenings hovedbestyrelse, formand i Retsrådet, medlem af Retsplejeudvalget, af bestyrelsen for den danske afdeling af Skandinaviske Juristmøder, af Fængselsselskabernes fællesbestyrelse, formand for Højesteretsskranken og for Sagførergaarden. Var tillige formand for Børnehaveforeningen for Døvstumme og som formand for Mosaisk Trossamfunds repræsentantskab, blandt de første, der blev underrettet da man 1943 fik viden om en tysk aktion mod danske jøder. Blev selv arresteret af tyskerne, men løsladt igen, flygtede siden til Sverige og boede hos en søster i Göteborg til befrielsen. Forsøgte under retsopgøret med landsforræderne, at undgå det hævnprægede opgør og kaldte under den første fase af disse sagers behandling, landet for et "et juridisk galehus". Henriques var stadig aktiv som 80årig og førte gennem årene mere end 850 sager for højesteret. Modtog Storkorset, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.