Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk oberst og kammerherre

Født tirsdag den 10. september 1878 i København
Død fredag den 16. december 1960 i København

Mini-biografi: Var søn af en oberstløjtnant, blev student fra Metropolitanskolen 1896, gik derefter ind i hæren og blev sekondløjtnant i artilleriet 1899, kort efter udnævnt til premierløjtnant og blev kaptajn 1915. Gjorde tjeneste hos generalinspektøren for artilleriet i to år, var batterichef ved 2. artilleriafdeling fra 1917-23, tjente i den tid tillige den franske hær og virkede som lærer ved artilleriskydeskolen 1923-28. C.C.B. Dreyer var chef for artilleriskydeskolens forsøgsafdeling i året 1927-28, blev udnævnt til oberstløjtnant, var stabschef hos generalinspektøren for artilleriet til 1931, chef for 2. artilleriafdeling til 1932, var derefter chef for kong Christian X's adjudantstab af hæren, til sin afsked fra hæren 1943. Var medlem af bestyrelsen for Artilleriofficersforeningen og for Det krigsvidenskabelige Selskab. Dreyer gjorde i året 1946-47 tjeneste som kammerherre hos kong Christian X og dronning Alexandrine. Var Kommandør af 1. grad, Dannebrogsmand og modtog flere hæderstegn fra både Danmark og udlandet.